Inregistrare

Pentru a deveni membru al Platformei Europene de Dezvoltare trebuie să completaţi formularul de înregistrare şi să trimiteţi următoarele documente prin e-mail, fax sau poştă la sediul nostru.

  • Formularul de înregistrare, semnat şi datat
  • Prezentarea și istoricul organizației
  • Actul constitutiv și cestificatul de inregistrare

Toate aceste informații sunt strict confidențiale și doar membrii comitetului executiv au acces la acestea. Acceptarea organizației ca membru E.D.P. va fi transmisă în 30 de zile.