Strategia EU pentru Dezvoltarea Regiunii Dunării – Ediția II

Forum Internațional, Palatul Parlamentului București, 28-29 octombrie 2013

Evenimentul organizat la inițiativa Comisiei Europene și a Guvernului României, a reunit 1200 de participanţi, reprezentând guvernele celor 14 state din regiunea Dunării, instituţii europene (Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor), precum şi reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor dunărene, mediului academic, de afaceri, exponenţi ai societăţii civile şi sectorului asociativ.

Temele de discuţie din sesiunile plenare au vizat: rolul Strategiei Dunării pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, echilibrarea dezvoltării economice cu ecologia şi gestionarea riscurilor de mediu, finanţarea proiectelor pentru Strategia Dunării în viitorul cadru de finanţare europeană 2014-2020.

Sesiunile tematice paralele au fost structurate în funcţie de cei patru piloni ai Strategiei Dunării, respectiv: conectivitatea regiunii Dunării, o regiune ecologică, o regiune bazată pe dezvoltare tehnologică modernă şi favorabilă incluziunii sociale, eficienţă şi siguranţă în regiunea Dunării.

Forumul a urmărit să reflecte modul în care strategia ajută statele riverane să facă faţă provocărilor actuale comune, dar şi să influenţeze revitalizarea economiei.