Rolul Marilor Proiecte de Cercetare și Inovare

Evenimentul organizat împreună cu Romanian Open Society Abroad a avut ca principală temă de discuție Europa 2020 – Strategia UE pentru o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Până în 2020, UE a stabilit cinci obiective: ocuparea forței de muncă, inovare, educație, incluziune socială și climă/energie.

În ceea ce privește strategia națională pentru cercetare și inovare, reprezentanți ai societății civile românești, care trăiesc în străinătate, sunt interesați în armonizarea standardelor românești cu standardele europene, adoptând o atitudine pro-activă în organizarea de dezbateri publice deschise și doresc să ajute la transferul de modele de bune practici în România.

Au luat cuvântul: Prof. Dr. Eng. Anton Anton, Președinte al Senatului Universității Tehnice de Construcții București; Iulia Mihail, Director ROST Bruxelles; Dr. Dragoș Pîslaru, General Manager GEA Consulting; Prof. Dr. Eng. Adrian Curaj, Director General UEFISCDI; Ştefan Morcov, Vicepreședinte SIVECO Romania S.A.; Răzvan Vasile, Account Manager TeamNet International S.A.; Dr. Manuela Elisabeta Sidoroff, Director General INCSB, Prof. Dr. Nicolae Panin, Coordonator al Centrului Internațional de Studii Avansate Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră; Prof. Dr. Eng. Stelian Brad, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca; Dr. Ioan Ursu, Secretar Știintific, IFIN-HH.