Dezvoltarea Regiunii Dunãrii: Prioritãţi de Infrastructurã

Café CrossFire, Bruxelles, 14 Noiembrie 2012

Evenimentul a fost organizat împreună cu Friends of Europe și Centrul de Excelență pentru Dezvoltare Durabilă, la Bruxelles, Hotel Sofitel Jourdan. Conectarea Europei prin construirea unei rețele de infrastructură de transport modernă și durabilă este esențială pentru comerț, investiții, circulația mărfurilor și a persoanelor pe întreg continentul. Lipsa investițiilor în infrastructură în țările central și est-europene de-a lungul timpului a creat un “deficit de infrastructură” și în prezent trebuie făcute investiții semnificative pentru a atinge nivelurile de dezvoltare din Europa de

Vest. Banca Europeană de Investiții estimează că regiunea trebuie să investească aproximativ 500 de miliarde de euro pentru a construi și moderniza infrastructura în domenii cum ar fi: alimentarea cu apă, energie, drumuri și căi ferate. Având în vedere că Europa se pregătește să aloce 50 de miliarde de euro prin programul “Conectarea Europei” pentru stimularea dezvoltării, crearea locurilor de muncă și inovare, dezbaterea a încearcat să găsească cea mai bună modalitate ca fondurile europene structurale să fie direcționate în vederea stimulării proiectelor de infrastructură

și transport pentru a micșora decalajele existente, în special în Europa de Est și România. În prezent se depun eforturi susținute pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal cuplat cu politicile de mediu, surse de finanțare și ecologizare, proiecte de mediu de interes național și european.

Au luat cuvântul: Razvan COTOVELEA, Ministru Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Europene; Jean-Eric PAQUET, Director Comisia Europeană, European Mobility Network; Silvia-Adriana ȚICĂU, MEP, Vicepreședinte Comitetul pentru Transporturi al Parlamentului European; Daniela SCHILY, Director de Proiect, Centrul de Competențe al Dunării; Tilman SEIBERT, Director Operațiuni pe Europa Centrală, Banca Europeană de Dezvoltare.

infrastructure